Filterbobler og ekkokamre – to spennende fenomener.

I denne nye bloggoppgaven fra Arne Krokan skal vi ta for oss fenomenene «filterboblen» og «ekkokammre». Dette er interessante fenomener som vi i dagens samfunn er stadig utsatt for. I dette blogginnlegget skal jeg litt om hvordan disse fenomenene oppstår og hvilke konsekvenser disse kommer med. Dersom vi Googler det samme, kan det oppstå helt forskjellige resultater. Hvorfor er det sånn? Og burde vi bekymre oss om konsekvensene av dette med tanke på den samfunnsutviklingen vi lever i dag.

Hva er filterbobler?

Begrepet «filterbobler» ble introdusert av forfatteren og internettaktivisten Eli Pariser i 2011 igjennom boken «The filter Bubble» I boken forteller han om konsekvensene av det å bli fanget i en filterboble, og hvor eksponert man står ovenfor ufrivillig informasjon som kan utfordre vårt syn på dagens samfunn. En filterboble er som du kan tenke deg når du hører ordet, det handler om filtrering. «Den oppstår når en algoritme på en nettside sorterer informasjon en bruker søker etter, basert på informasjonen om brukeren» (https://snl.no/filterboble)

Meningen med dette er at informasjonen som anses som å være irrelevant av algoritmen, skal filtreres bort. Filterbobler kan være med på å vise til hva vi får tilgang av informasjon ut ifra tidligere søk på internett og hva man har vist interesse for. Et eksempel på dette kan være dersom du handler noe på nett, så vil det oppstå andre ulike forslag basert på hva du har «trykket» deg inn på tidligere. Den tilpasser deg individuelt og det er slik en filterboble oppstår.  Facebook og Google er eksempler på to store selskaper i den digitale verden vi lever i. Begge disse benytter seg av slike mekanismer for å filtrere ut informasjon som er «uvesentlig» for deg og de vet derfor hva kunden har kjøpt før, og hva andre som har de samme interessene har kjøpt. Men er dette bare positivt? Slike selskaper vil derfor sitte på utrolig mye informasjon og data om hver enkelt person. Med andre ord er vi derfor langt i fra anonyme på nett, og for noen kan dette virke skremmende.

Hacker, Silhouette, Banalisere, Anonym, Anonymitet

Bilde hentet fra pixabay.com

Hva er et ekkokammer?

En ekkokammer er i likhet med filterbobler at det dannes filtrering av informasjon som gjennomføres av algoritmer. Men hva er egentlig et ekkokammer? – også her ligger det litt i ordet, nemlig ekko. Dersom du sier «Hei, hvordan går det?» om og om igjen, så blir det repetert. Det samme gjelder på internett, de sporer og leser hva som går igjen hos deg. Du kan si at begrepet ekkokammer beskriver en situasjon hvor like ideer, informasjon eller oppfatninger deles og forsterkes gjennom repetert kommunikasjon og innenfor en avgrenset gruppe. Man vil her se bort ifra andre synspunkter og andre typer fakta. Og det du leser på nett vil derfor får det mer bekreftet ovenfor deg at dine synspunkter er «riktige».

Et ekkokammer vil oppsøke andre likesinnede mennesker som har likt syn og meninger som deg selv. I dagens samfunn er dette veldig vanlig innenfor politikken. Man velger noe som står for, hvilke parti som passer deg best etter dine egne verdier og meninger. Da blir man ofte tiltrukket av de som er likesinnede som deg selv og man trekker de med andre meninger og synspunkter helt unna deg. En affekt av dette, spesielt innenfor politikken kan være en sterkere polarisering mellom ulike samfunnsgrupper. Dette vil også gi aktører som er ute etter å spre «falsk» informasjon mulighet til å gjøre det på slike ekkokammre på for eksempel sosiale medier. Da vil du være med på å påvirke de som har samme syn med usann informasjon for å gange deg selv eller partiet ditt før et eventuelt valg.

Konsekvenser av disse fenomenene

Med hjelp av filterboblene og ekkokammre kan dette være med på å skape ditt eget «univers». Alt du kommer over og oppsøker på nett er kanskje ikke helt sånn det er. Med slike fenomener kan det bli utelatt informasjon som ikke passer din profil, og man vil derfor også gå glipp av slik relevant informasjon fordi man vet heller ikke hva som blir filtrert bort fra deg. Eksempelvis som jeg snakket litt mer om lenger opp når det gjelder politikk. Hvor en slik filtrering kan føre til splittelser i samfunnet fordi det politiske bilde ikke blir godt nok fremstilt hos de ulike politiske sidene. Man publiserer kun til sin fordel og sitt politiske synspunkt. Og man leser bare det man «vil» lese, samt muligheten for å påvirke andre med å spre falsk informasjon.

En positiv konsekvens med filterboblen er at det kan spare oss for mye tid. Dersom du er ute og handler på nett. Så vil du ofte komme ovenfor ulike annonser osv. som passer din profil og dine interesser, samt tidligere søk. Her vil dette være positivt fordi man sparer mye tid, og muligheten for at det dukker opp noe man liker er stor. Dersom du er ute etter en genser fra en leverandør, kan det også dukke opp andre alternativer fra andre leverandører.

Personlig synes jeg det er litt skummelt med tanke på hvor mye informasjon og data de sitter på om meg, for at de skal vite hva de skal filtrere og presentere for meg eller i forhold til en annen person. Det at vi kan søke på det samme, men at «beskjeden» som oppstår kan fremstå ulik fra person til person. Når det gjelder disse fenomenene ser vi helt klart både positive og negative sider, men samfunnet vi lever i dag er blitt såpas digitalisert at vi må bare lære og leve med det. Samfunnet og teknologien kommer hele tiden til å utvikle seg. Men at for oss brukere av sosiale medier vil slike fenomener være nokså gunstig, ettersom man ikke behøver å sortere ut innhold manuelt.

Kilder:

En tanke om “Filterbobler og ekkokamre – to spennende fenomener.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *