Er FN`s bærekraftsmål relevant for Klesindustrien?

Som jeg nevnte I mitt tidligere blogginnlegg har ikke alltid klesindustrien hatt det beste ryktet på seg når det kommer til å bidra til en positiv bærekraftig utvikling. Historier om forurensende masseproduksjon av klær, dårlige arbeidsforhold, barnearbeid og dårlig lønn er en del av de negative sidene vi har hørt om hos mange av våres kjente og kjære kleskjeder. Men har disse negative historiene hjulpet at også de aller største klesgigantene har gjort grep for å være med på utviklingen av en mer positiv bærekraftig utvikling? … I dette blogginnlegget skal jeg ta utgangspunkt i virksomheten Zara og skrive litt om hvilke av FN`s bærekraftsmål som jeg opplever er de mest relevante for virksomheten.

Hva er FN`s bærekraftsmål?

«FN`s bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030» (FN. August 01. 2021)Også enkelt forklart som de globale målene som ble vedtatt av alle FN´s medlemsland i 2015 som en handling for å få slutt på fattigdom, beskytte planeten vår og sikre at alle mennesker har mulighet til fred og til en viss grad velstand innen 2030. I denne planen har FN utarbeidet 17 ulike bærekraftsmål og 169 del mål som er lagt opp som en felles plan for en mer bærekraftig utvikling i årene fremover. En gjenganger i disse bærekraftsmålene er at ingen skal utelates, og viktigheten av å prioritere de mest sårbare i disse landene som sliter mest er stor.

(Bilde hentet fra FN sin hjemmeside)

Hvilke bærekraftsmål er mest relevante for Zara?

Når det kommer til hvilke bærekraftsmål som er mest relevante for Zara skal jeg ta utgangspunkt i Zara Join life som er et av deres største tiltak i kampen mot bærekraft, jeg har også snakket om dette i mine tidligere blogginnlegg. FN`s bærekraftsmål ble som nevnt tidligere lansert i 2015, som var en bidragsyter til at miljø og bærekraft ble et mer sentralt tema. På bakgrunn av dette var store klesgiganter som Zara nødt til å ta ansvar for sin egen skyggeside å rydde opp innad i bedriften. Hvor det å tenke på en ny og mer bærekraftig måte ble utrolig mye viktigere enn før. Bærekraftsmålene som jeg mener er mest relevante for Zara er 8, 9 og 12.

8 – Anstendig arbeid og økonomisk vekst

«Fremme varig, inkluderende og bærekraftig vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle» Jeg mener at dette er relevant for Zara på bakgrunn av viktigheten av å avskaffe tvangsarbeid og barnearbeid. Barnearbeid er noe man ofte kan relatere til klesbransjen. En artikkel om barnearbeid fra theguardian.com forklarer at det er ca. 260 millioner barn som jobber, og ofte enten ulønnet eller veldig dårlig betalt. Dette ser vi ofte igjen hos klesbransjer som ønsker billig produksjon, som tar i bruk slik uetisk arbeidskraft. (Moulds. 2021)

Å skape gode arbeidsplasser av god kvalitet og som ikke er noen form for helsefarlig er noe vi ser er en utfordring mange steder i verden. Som nevnt tidligere har klesindustrien spesielt hatt ett dårlig ryktet på seg når det kommer til nemlig det med ansatte som jobber under dårlige arbeidsforhold, lange arbeidsdager til en liten penge. På bakgrunn av dette mener jeg at FN`s bærekraftsmål nr. 8 er høyst relevant for virksomheten Zara.

9 – industri, innovasjon og infrastruktur

«Bygge solid infrastruktur og fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og innovasjon» Dette bærekraftmålet mener jeg er relevant for Zara ettersom de er en stor virksomhet på verdensbasis, som igjen fører til at de er en stor aktør innenfor industrien også. Fabrikker fører til gassutslipp som er et stort problem for mennesker, men også kloden vi lever på. Gode nye bærekraftige løsninger hos disse store aktørene innenfor industrimarkedet vil føre til en kolossal nedgang i klimautslipp.

Når det kommer til import og eksport av varer blir det tatt i bruk mye transport som slipper ut mye CO2 som også er med på å påføre skade på kloden vi lever på.

12 – ansvarlig forbruk og produksjon

«sikre bærekraftig forbruks – og produksjonsmønstre». Vi hører ofte om mat som kastes, men dette gjelder også i klesindustrien. Alt for mye klær kastes på daglig basis. Klær som man ikke ønsker å ha lenger kaster man, isteden for gjenbruk eller eventuelt donere til ulike organisasjoner. Ved å innføre eksempelvis tiltak som Zara allerede har satt i gang som gjenvinning av klær og innføre containere i butikkene deres til å samle inn klær som ikke brukes lenger. Disse klærne vil da få et lenger liv ved å bli sendt videre til organisasjoner som Zara samarbeider med.

Konklusjon

Som vi ser er det flere mål innenfor FN`s bærekraftsmål som er relevante for Zara. Ettersom de er en stor aktør innenfor klesmarkedet har de ikke kun mulighet til å jobbe med sine «feil» for en mer bærekraftig verden, men de vil også over tid påvirke andre klesbedrifter til å tenke på nye, gode bærekraftige metoder å jobbe på. Kreativitet, kunnskap, ny teknologi og økonomiske ressurser fra alle i klesindustrien er nødvendig for å oppnå FN`s bærekraftsmål innen 2030.

Kilder:

FN. (2021) FN´s bærekraftsmål. Hentet fra:

https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal

Moulds. (2021) Child labour in the fashion supply chain. Hentet fra:

https://labs.theguardian.com/unicef-child-labour/

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *