OKR – Objective Key Results

Da er påsken over og vi er endelig i gang med Del 3 i Digital Markedsføring. Denne modulen skal omhandle E-varehandel med foreleser Karl Philip Lund, noe som kommer til å bli spennende og lærerikt. I denne modulen kommer eksamen jeg har gledet meg mest til, vi skal nemlig i en gruppe opprette en nettbutikk. Her tror jeg at jeg kommer til å sitte igjen med mye lærdom om hvordan det å sette gode mål, være strukturert, planlegging og ikke minst det å skape en god lanseringsstrategi. Dette er ting jeg helt klart kommer til å ha god nytte av senere i arbeidslivet.

Som i de to første modulene skal vi også her skrive gode bogginnlegg hvor vi skal produsere to innlegg i uken som skal være en hjelpende hånd for denne modulen. I mitt første bogginnlegg har jeg valgt å skrive om styringssettet OKR. Hva er dette? Og hvordan fungerer dette? I dette blogginnlegget vil jeg også ta utgangspunkt i en artikkel skrevet av Karl Philip Lund hos Inevo.

Hva er OKR?

OKR er enkelt forklart i artikkelen fra Karl Philip som, «et enkelt styringssett som knytter målene til selskap, team og medarbeidere sammen for å omsette strategi i målbare resultater.» (Lund, 2019) Forkortelsen OKR står for Objectives and Key Results, som er et rammeverk for målstyring som skal opptre som en hjelp for selskaper med å implementere og utføre strategi. Dette rammeverket inkluderer regler som skal være med å hjelpe ansatte med å prioritere, justere og måle resultatet av innsatsen de har lagt inn. OKR består av et mål og resultater. Disse resultatene er noe man trenger for å kunne oppnå målene sine.

OKR handler i all hovedsak om å svare på to spørsmål gjennomgående i hele organisasjonen, nemlig Objective og Key Results:

Objective: Et mål er en beskrivelse av hva man ønsker å oppnå i fremtiden. Mål i en virksomhet er noe man ønsker å oppnå i fremtiden. I all hovedsak kan man si at målet skal være til hjelp for å engasjere og prioritere. Disse målene kan være overordnede mål som skal være felles for hele selskapet, eller operasjonelle mål som er mer spesifikke mål. Dette kan være at for eksempel at ulike team har forskjellige mål innad i bedriften. Det vil ofte være lurt å sette ambisiøse mål som skal være motiverende for alle i bedriften å jobbe imot. (Weekdone, 2021)

Key Results: Hvordan har man tenkt å komme seg dit? Key Results er et målbart resultat som krevet for at man skal kunne oppnå målene man har satt innad i bedriften. Dette resultatet måler fremdriften mot målet, samt viser til hvor nær du er målet ditt.

Når disse to spørsmålene er besvart vil man som nevnt tidligere finne ut hvilke prioriteringer man skal ha, hvilken retning man skal gå og sette riktig fokus innad i bedriften. Når alle ansatte i bedriften svarer på disse spørsmålene og gjør sine mål synlige for alle i organisasjonen vil det dannes en sosial og åpen kontrakt mellom ansatte. Med andre ord en kontrakt som knytter den enkeltes mål med bedriftens mål. (Lund, 2019)

Hvorfor ta i bruk OKR?

I artikkelen fra Karl Philip forklarer han at flere og flere suksessrike bedrifter bruker styringsettet OKR, men at dette fortsatt er et system som er nokså ukjent i Norge. Så hvorfor skal man ta i bruk dette? For å sette lys på dette skal jeg ta utgangspunkt i artikkelenfra Whatmatters.

Som nevnt tidligere har man et mål, og OKR kan være til stor hjelp for å nå disse målene, enten man ønsker å forbedre dine individuelle mål eller bedriftens mål vil OKR fungere som en perle. Vi kan se at store selskaper som Netflix, Facebook og Youtube tar i bruk OKR. For å belyse dette med hvorfor man skal ta i bruk OKR har artikkelen fra Whatmatters beskrevet dette gjennom tre ulike punkter.

 1. OKR hjelper deg med å formulere målene dine: Det første trinnet vil være å definere målet ditt. Gode ambisiøse mål – er ofte fantastiske mål. Når målet er definert må man finne ut hvordan man skal oppnå dette. Her vil det være viktig å finne nøkkelresultater som skal opptre som en inspirasjon for bedriften. Det vil ikke være lønnsomt å ha flere enn 5 nøkkelresultater fordi det fort kan bli for mye.
 • OKR hjelper deg med å spore og måle fremgang: Du vil ha mulighet til å spore fremdriften regelmessig, gjerne ukentlig for å ha muligheten til å registrere hvordan bedriften ligger an mot viktige resultater. Her finnes det ulike verktøy som hjelper til med å registrere dette.
 • OKR hjelper deg med å revurdere eller legge til: Det som også er fint med OKR er at det ikke er fastslått. Du vil kunne ha muligheten til å revurdere eller legge til OKR-er etter hvert som du ser et behov for det. Dette gjøres som oftest etter hvert kvartal.

Hvordan komme i gang med OKR

Ifølge ekspertene vil det først være lurt å innføre OKR i et mindre team, dette kan eksempelvis være i en ledergruppe. Som en start vil det være lurt å teste ut dette i et kvart for å se hvile positive og negative sider dette har på bedriften. På denne måten vil man kunne se om det er et vellykket prosjekt hvor man da kan innføre det flere steder i bedriften. Snakk om OKR i grupper på 2-3 personer for å trigge nysgjerrigheten og skape et internt engasjement.

Det er også viktige å innføre gode synlige avtaler om hvordan man skal skrive ned OKR, hvordan man skal rapportere ukentlig og eventuelt avtale et diskusjonsmøte halvveis i kvartalet. Til slutt vil man da presentere dette for hverandre i slutten av kvartalet for å se hvordan resultatene har blitt. Med dette vil man derfor ha en god og oversiktlig oversikt gjennom et helt kvartal.

Kilder:

Lund. Karl Philip, 2019. Inevo.no. «OKR målstyring – et system for gjennomføring i 2021» Hentet fra:

Weekdone. (2021) «Objectives and Key Results» Hentet fra:

https://weekdone.com/resources/objectives-key-results

Prince. S. & Panchadsaram. R. (2021) «Why use OKRs? I have goals» Hentet fra:

https://www.whatmatters.com/faqs/do-i-need-okrs-goals/

En tanke om “OKR – Objective Key Results

 1. Heisann Mikkel 🙂

  Supert blogginnlegg!
  Jeg liker veldig godt måten du skriver på og synes du legger frem konseptet på en veldig fin og oversiktlig måte.

  Det er også supert at du henviser til kilder på korrekt måte.

  Husk bare at tittelen på innlegget skal lede lesere inn på bloggen din, så den bør være enten spørrende eller informativ 🙂

  Stå på, du er flink 😀

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *